Velkommen
Faciliteter
Omgivelser
Reservation / Kontakt
Alle sider

Reservation og kontakt

For reservation af hytten eller for information; send en E-mail til denne adresse: .

Generelle forhold

Dette er generelle forhold for reservation og brug af hytten og haven omkring huset.

Reservation

Forespørgsel omkring huset gøres via E-mail. Når vi har bekræftet at den ønskede periode er ledig, afventer vi reservatonsgebyret. Hvis vi modtager reservationsgebyret 1000 SEK indenfor 10 dage, sender vi bekræftelse, og huset er dermed reserveret i den ønskede periode. Reservationsgebyret bliver fratrukket den endelige regning. Fuld betaling for opholdet skal ske mindst 30 dage før ankomst.

For reservation som finder sted 30 dage eller mindre før ankomst, skal hele lejen betales forud inden 10 dage efter vores bekræftelse.

Betales reservationsgebyret ikke I tide, kan hytten udlejes til anden side. Betales lejen ikke i tide, er det at betragte som annullering.

Annullering

Annulleres reservationen tidligere end 30 dage før planlagt ankomst, beregnes halvdelen af reservationsgebyret. Den anden halvdel vil omgående blive refunderet. Sker annulleringen 30 dage eller senere, inden planlagt ankomst, beregnes halvdelen af lejen. Er vi i stand til at udleje huset til anden side, refunderer vi det beløb, der svarer til den nye gæsts leje.

Ankomst og Checkout

På ankomsdatoen kan huset overtages kl.15.00. Huset skal være ryddet kl.12.00 v. checkout.

Nøgler

Husværten bor 700m. væk. Du kan få, og aflevere, nøglerne der. Hvis ikke andet er aftalt, er du velkommen til afhente nøglerne mellem kl.15-16 på ankomstdagen, og aflevere dem før kl.12 v. Checkout.

Optænding af ild

Det er rigtig dejligt at tænde op I pejsen I opholdsstuen. Træet er inkluderet i lejen. Når du tænder op, skal der udvises forsigtighed for at undgå ulykker. Ved siden af optændingssteder i huset, findes detaljerede instruktioner for brugen af optændingsmulighederne.

Rengøring

Vi forventer at huset er ordentligt rengjort af lejer før checkout. Er dette ikke tilfældet, vil rengøring blive foretaget på lejers regning – 350 SEK pr. time.

Kæledyr og Rygning

Rygning er ikke tilladt i hytten, og lejer er forpilgtet til ikke at efterlade skodder på udendørsarealet. Kæledyr er ikke tilladt, undtagelse for førerhunde kan gøres.

Diverse

Ved besøg af huset, skal der udvises respekt for ejendommen og folk I nabolaget, og instruktioner i huset skal følges. Lejer er ansvarlig for for beskadigelse af huset og møblementet som følge af skødesløshed. Lejer må ikke anvende huset til andet end det som er aftalt gennem reservationen (almindeligvis ferie), og det er ikke tilladt at sove mere end 7 personer i huset eller haven, medmindre andet er aftalt med os.Huset er udstyret til madlavning; lejer skal medbringe sengelinned, håndklæder, engangsservice, medmindre dette lejes på stedet.